No Title
cv: 2943 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sAnalist- programmeur Delphi
Emmen
15-mei-2012
ontwerp programmeer opdracht

HAVO
HTS Informatica

Cursussen:
Object Oriented Analysis
Configuration Management
Object Modeling Technique m.b.v. UML
InterBase
COM/DCOM
SQL Server

Ontwikkelomgeving Delphi, alle versies
Talen Turbo Pascal, Clipper 5.0, 5.2
Databases InterBase, Oracle, SQL Server, Paradox, dBase
Tools Open/Image, Rational Rose Mod., SPSS+, Visio
Workflow management COSA
Versiebeheer PVCS, MKS, SourceSafe
Diversen COM+, COM, DCOM, Multi-tier applicaties, XML


Periode maart 2004 – maart 2005
Project Diverse werkzaamheden. Onder andere voor Uniglobe Nederland (een keten van reisbureaus voor de zakelijke markt) gewerkt aan een applicatie voor het registreren van binnenkomende aanvragen. Deze applicatie geeft inzicht in het verdelen van de werklast en registreert ook de workflow die aan een aanvraag gekoppeld is. Naast het bouwen van deze applicatie heb ik in samenwerking met een collega gewerkt aan de bouw van diverse websites, waaronder www.delphiwerk.nl.


Periode augustus 2002- januari 2004
Functie Analist/programmeur
Project GasUnie, Groningen
Hardware PC
Tools Delphi 5.0, programmeeromgeving
PVCS, versiebeheer
Oracle, database
Biztalk, uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen.
Werkzaamheden Het maken van een offertesysteem voor de gasindustrie in verband met de nieuwe gaswetgeving. Vanwege de onduidelijkheden en veranderende inzichten m.b.t. deze nieuwe gaswetgeving moest de applicatie voortdurend aangepast worden. De applicatie had een koppeling met andere systemen (SAP-). Voor de uitwisseling van gegevens werd gebruik gemaakt van Biztalk.


Periode februari 2002 - juli 2002
Functie Analist/programmeur
Project Rijksdienst voor het Wegverkeer, Groningen
Hardware PC
Tools Delphi 5.0, programmeeromgeving
PVCS, versiebeheer
Oracle, database
TCP/IP, uitwisseling van data met mainframe.
Werkzaamheden Diverse programmeerwerkzaamheden m.b.t. ETK, een registratiesysteem voor Europese typegoedkeuringen. Voor de koppeling met het mainframe werd gebruik gemaakt van TCP/IP.


Periode januari 2000 - januari 2002
Functie Analist/programmeur
Project Bank Labouchere, Amsterdam
Hardware PC, RS 6000
Tools Delphi 5.0, programmeeromgeving
Visual Sourcesafe, versiebeheer
Oracle, database
XML, communicatie tussen verschillende servers
Werkzaamheden Als freelancer werkzaam aan project ALEX (www.alex.nl), het beursordersysteem van Bank Labouchere. Klanten kunnen hiermee via internet, een voice response systeem of de orderdesk beleggen op onder andere de AEX. Het systeem is opgebouwd volgens het multi-tier concept, met zeer sterke gebruikmaking van COM, COM+, XML en zelfgebouwde brokering. Naast het werken aan ALEX ook nog bezig geweest met het aansturen van walldisplays (uitgebreide lichtkranten). Hierop werd onder andere informatie geprojecteerd met betrekking tot de stand van de AEX en andere beursen, wachtrij informatie van de klantenservice en orderdesk van ALEX, het aantal rekeningen dat geopend is, etc.

Periode februari 1999 - december 1999
Functie Analist/programmeur
Project EASY, Nationale-Nederlanden Den Haag
Hardware PC
Tools Delphi 3.0, programmeeromgeving
PVCS, versiebeheer
Eastman Open/Image, routering van images
SQL Server, database
COSA, workflow management tool
Werkzaamheden Gewerkt aan project EASY (Elektronisch ArchiveringsSYsteem).
EASY is ontstaan uit de wens van Nationale Nederlanden om uit alle lopende elektronische archiveringssystemen de grootste gemene deler te destilleren. Deze module hoeft dan maar één keer gebouwd te worden, en door één projectteam te worden onderhouden. EASY is op dit moment zeer succesvol binnen Nationale-Nederlanden.


Periode juli 1997 - januari 1999
Functie Programmeur
Project Connect 4.0, Nationale-Nederlanden Rotterdam
Hardware PC
Tools Delphi 3.0, programmeeromgeving
MKS, versiebeheer
Paradox, database
Werkzaamheden Met een team van ongeveer 25 mensen gewerkt aan Connect 4.0, een Windows 95 applicatie die bedoeld is voor assurantie-tussenpersonen en bedrijven die polissen hebben ondergebracht bij Nationale-Nederlanden.
Het pakket registreert werknemers, de polissen van de werknemers en de mutaties die op de werknemers en hun polissen hebben plaatsgevonden. De applicatie was complexer dan het klinkt, mede doordat het voor een groot deel is gebaseerd op COM objecten.


Periode maart 1997 – juni 1997
Functie Programmeur
Project Nederlands Zorg Instituut, Utrecht
Hardware PC
Tools Delphi 2.0, programmeeromgeving
PVCS, versiebeheer
Paradox, database
Werkzaamheden Gewerkt aan een applicatie die met behulp van parameters de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van diverse groepen in de zorgsector moest berekenen. De presentatie vond onder andere plaats in grafische vorm.


Periode juli 1996 - januari 1997
Functie Analist/programmeur
Project SMB, Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam
Hardware PC/Mainframe
Tools Delphi 1.0, programmeeromgeving
PVCS, versiebeheer,
Tuxedo, koppeling met mainframe data
Werkzaamheden Gewerkt aan het project Snelle MotorBoten. Dit is een systeem ten behoeve van de registratie en opsporing van snelle motorboten, en werd uitgevoerd in samenwerking met het Korps Landelijke PolitieDiensten in Driebergen. Dit was tevens een pilot project voor de RDW, omdat er voor het eerst in een Windows programmeeromgeving (Delphi) werd gebouwd. Er is dan ook geprobeerd om het op een echte RAD/JAD manier aan te pakken. De werkzaamheden bestonden voor een groot deel uit het wegwijs maken van Delta/Cobol programmeurs in Delphi.


Periode juli 1995 - juli 1997
Werkzaamheden Bij DTS in Emmen onder andere;
 Het verzorgen van workshops en testdrives betreffende Delphi, InterBase en SQL Server.
 Het geven van trainingen op het gebied van Delphi en SQL Server. De groepsgrootte was meestal 4 tot 6 personen. De trainingen werden 'in house' bij het bedrijf zelf gegeven, intern bij DTS of op locatie in Utrecht.
 Het bouwen en uitbreiden van interne applicaties op het gebied van facturering en relatiebeheer met behulp van Clipper 5.0 en 5.2.


Periode juli 1993 – juli 1995
Werkzaamheden Diverse baantjes in Emmen en Groningen


Periode januari 1993 - juli 1993
Functie Junior Programmeur
Project JVG Groningen
Hardware PC
Tools SPSS+
Werkzaamheden Het verwerken van informatie, aangeleverd door jeugdhulp instellingen in de provincie Groningen. Er moest overeenstemming worden bereikt over het aan te leveren formaat van de gegevens, omdat deze in verschillende formaten en door verschillende pakketten door de instellingen werden bijgehouden. Uiteindelijk werden de gegevens verwerkt met behulp van het statistische pakket SPSS+.