No Title
cv: 3359 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sC#
Amsterdam
01-okt-2011
C#

Opleidingen
1982 - 1987 HTS te Tilburg, studierichting Volkshuisvesting
1979 - 1982 MTS te Eindhoven, studierichting Bouwkunde
1975 - 1979 MAVO De Roosten te Eindhoven


Cursussen
2003 Delphi for .Net, introductie Oracle
2002 Delphi 7
1997 Delphi advanced programming
1993 ISEE Westmount Technology ICASE tool
1991 PowerHouse 4GL en PowerDesign CASE technieken
1990 C programming en C Advanced + UNIX
1990 AMBI HE.2
1989 AMBI HE.1
Informatica kennis
Operating Systems
Windows95/98/2000/ME/XP, NT 4.0 Server, 4.5 Small Business Server

Netwerken
COAX, UTP
TCP-IP, NetBEUI
Peer-to-peer, client/server

Databases
Dbase, Clipper, Paradox, InterBase, Firebird, MS-Access, DBIsam, MS-SQL

Programmeertalen
Delphi 2/3/4/5/6/7, SQL, Rational Robot scripting (Visual Basic), Javascript, Html

Hardware
Uitgebreide kennis van PC hardware en randapparatuur

Periode april 2003 – heden
Firma Fortis Bank te Rotterdam
Functie Systeemontwerper, programmeur
Werkzaamheden Ontwikkeling en bouw van een SOAP interface voor een Windows client applicatie die financiele gegevens uitwisselt met een Websphere webservice.
Tools Delphi 7, QuickReport, XML Spy


Periode okt 2003 – maart 2004
Firma Five4U te Utrecht
Functie Systeemontwerper, programmeur
Werkzaamheden Ontwikkeling van een webapplicatie voor uitwisseling van orders, -bevestigingen en verzenddocumenten tussen verschillende bedrijven. Via de webapplicatie worden berichten in XML formaat over het internet verzonden en ontvangen. De webapplicatie communiceert met Omnivers, Biztalk en standaard webservers.
Tijdens verzenden en ontvangen van XML berichten worden email berichten verzonden naar interne afdelingen. Verzenddocumenten worden geprint en als PDF bestand opgeslagen.
Tools Delphi 6, Indy, QuickReport, ADO, ODBC, Interbase, IBObjects, SQL, Codesite, IIS op Win2000 Server, Adobe PDF distiller

Periode okt 2003
Firma Multi-MIT te Amsterdam
Functie Systeemontwerper, programmeur
Werkzaamheden Ontwikkeling van een applicatie voor reporting en export van klantgegevens. Via een webservice (SOAP) kan de gebruiker eigen selecties maken op een centrale database. De geselecteerde data wordt in een windows client getoond en kan geexporteerd worden naar vele bestandsformaten (w.o. MS-Office).
Tools Delphi 7, SOAP, MS-SQL server, ADO, SQL, Codesite

Periode aug 2003
Firma XRAY Auto BV te Naarden
Functie Systeemontwerper, programmeur
Werkzaamheden Ontwikkeling van XBS Messenger, een applicatie die de website xbs.xray.nl periodiek controleert op veranderingen en die aan de gebruiker meldt. Hierdoor hoeft de gebruiker niet voortdurend in te loggen op de website maar wordt via een popup window gemeld indien er voor de gebruiker interessante informatie is.
Tools Delphi 6, SOAP, ADO, SQL, Codesite, InnoSetup

Periode juni 2003-juli 2003
Firma Multi-MIT te Amsterdam
Functie Systeemontwerper, programmeur
Werkzaamheden Ontwikkelen van een manual-review applicatie voor de validatie van klantgegevens in een centrale CRM database. Via webservice (SOAP) worden klantgegevens in een windows client aan de gebruiker gepresenteerd. De gebruiker kan data wijzigen en vervolgens opslaan in de centrale database.
Tools Delphi 7, SOAP, MS-SQL server, ADO, SQL, Codesite

Periode feb 2003 – april 2003
Firma De Vesting Design BV te Naarden
Functie Systeemontwerper, programmeur
Werkzaamheden Ontwikkelen Antrocar Analyse Systeem, een website voor de aanvraag en beheer van Antrocar ergonomische analyses.
Export van Interbase naar MS-Access tbv mailings.
Automatische verzending van email berichten, door de webapplicatie, tijdens het aanvraag- en analysetraject.
Tools Delphi 6, Interbase, IBObjects, Dreamweaver, Javascript, SQL, Codesite, IBExpert

Periode okt 2002 – jan 2003
Firma XRAY Auto BV te Naarden
Functie Systeemontwerper, programmeur
Werkzaamheden Ontwikkelen Xray Auto BemiddelingsSysteem, een website voor de bemiddeling in de verkoop van 2e hands auto’s. Dealers kunnen auto’s voor bemiddeling op de website plaatsen. Vervolgens kunnen via de website handelaren bieden op auto’s. Na de biedingstermijn worden dealer en handelaar met het hoogste bod met elkaar in contact gebracht.
Koppeling mbv SOAP met windows applicatie voor de upload van autogegevens.
Automatische verzending van emails, door de webapplicatie, tijdens het hele bemiddelingstraject.
Tools Delphi 6, Interbase, IBObjects, Dreamweaver, Javascript, SQL, Codesite, IBExpert

Periode april 2002 - sept 2002
Firma CWI, Amersfoort
Functie Programmeur, beheerder testomgeving
Werkzaamheden Ontwikkelen testscripts in Rational Robot voor het geautomatiseerd testen van de website www.werk.nl
Ontwikkelen libraries en source analyze tool ten behoeve van Rational Robot testomgevingen.
Systeembeheer van de testomgeving bestaande uit test-ontwikkelsystemen en test-agents.
Tools Rational Robot, Delphi 5, Paradox

Periode oktober 2001 - maart 2002
Firma ACE Carwash Systems, Amsterdam
Functie Programmeur
Werkzaamheden Upgrade WashManager, implementatie client/server, conversie van DBISAM naar Interbase, multi-language support, reporting, data-export naar Excel.
Tools Delphi 5, Visual Source Safe, InterBase 6, Marathon, SQL,
InnoSetup, IBObjects

Periode april 2001 - september 2001
Firma Westhaven, Gouda
Functie Programmeur
Werkzaamheden Programmeren voor "ReCruit" een personeels-informatie-systeem voor werving &
selectieburo's. Ontwikkelde modules :
invoerschermen kandidaten/vacatures/opdrachtgevers, wizard voor email verzending en aanmaken standaardbrieven, Interbase 6 setup en applicatie setup scripts, beheertool voor de systeembeheerder, reporting stamgegevens.
Tools Delphi 5, Visual Source Safe, FinalBuilder, InterBase 6, Marathon, InnoSetup

Periode dec 2000 - maart 2001
Firma OAB/Omega, Zoetermeer
Functie Programmeur
Werkzaamheden Ontwikkelen van modules voor "ESIS", een bedrijfsadministratie systeem voor onderwijsinstellingen waarin leerlingen, lokalen, personeel, lesroosters, inventaris, leermiddelen etc. beheerd worden.
Tools Delphi 4, Visual Source Safe, InterBase, SQL, QuickReport

Periode sept 2000 - dec 2000
Firma ACE, Amsterdam
Functie Programmeur
Werkzaamheden Ontwikkelen "KISsExporter" : mailingmodule voor een klanten informatie systeem. Met deze mailingmodule worden standaardbrieven, rapporten, facturen etc. gemaakt in MS-Word met gegevens uit een Paradox database.
Tools Delphi 5, ADO, Visual Source Safe, Paradox, MS-Access, MS-Word, SQL

Periode juli 2000 - augustus 2000
Firma OAB/Omega, Zoetermeer
Functie Programmeur
Werkzaamheden Ontwikkelen van modules voor "ESIS", een bedrijfsadministratie systeem voor onderwijsinstellingen waarin leerlingen, lokalen, personeel, lesroosters, inventaris, leermiddelen etc. beheerd worden.
Tools Delphi 4, Visual Source Safe, InterBase, SQL, QuickReport

Periode mei 2000 - juni 2000
Firma Westhaven, Gouda
Functie Programmeur
Werkzaamheden Programmeren voor "ReCruit" een personeels-informatie-systeem voor werving & selectieburo's. Ontwikkelde modules :
invoerschermen kandidaten/vacatures/opdrachtgevers, beheer stamgegevens,
koppelen kandidaten aan vacatures, queries en views op stamgegevens.
Tools Delphi 5, Visual Source Safe, InterBase, Marathon

Periode okt 1999 - mrt 2000
Firma Dico GmbH, Troisdorf, Duitsland
Functie Programmeur
Werkzaamheden 1. Ontwikkeling van software voor batch-gewijze data-uitwisseling obv DailUp-Networking & ISDN. Het wordt toegepast bij het uitwisselen van procesgegevens en samenvoegen en updaten van databases tussen verschillende vestigingen.
2. Ontwikkeling van een module in 'WashManager' om gegevens te exporteren naar Excel volgens een zelf in te stellen layout van het spreadsheet.
Tools Delphi 5, MS-Excel

Periode jan 1999 - mrt 1999
Firma OEC Nederland, Hilversum
Functie Systeemontwerper / programmeur
Werkzaamheden Ontwerp en ontwikkeling van modules tbv "Carsoft", een bedrijfs-informatiesysteem voor auto-dealers. Ontwikkelde modules :
klant- en autorapportage, conversie van ASCII gegevens naar InterBase, invoervertaling : ingevoerde afkortingen worden hiermee omgezet naar volledige invoer, beheer van monteurgegevens
Tools Delphi 4, ReportBuilder Pro, CodeSite, Visual Source Safe, InterBase, Marathon, IBObjects

Periode jan 1997 - dec 1999 (deelprojecten gedurende deze periode)
Firma Amstel Carwash Engineering, Amsterdam
Functie Systeemontwerper / programmeur
Werkzaamheden Ontwerp en ontwikkeling van 'WashManager', een applicatie voor exploitatie van autowasstraten. Enkele kenmerken van deze applicatie :
- WashManager biedt real-time informatie over de status van een autowasstraat dmv omzetgegevens, kortingen, betalingen, aantallen auto's, energie-verbruik, werktijden van het personeel etc.
- Via de statistiek module kunnen alle gegevens middels rapporten en grafieken geanalyseerd worden.
- De applicatie is in iedere situatie toepasbaar. Met parameters definieert de gebruiker invoerschermen en de layout van financiele rapportages.
- Database is Paradox
- Platform Win95/98/NT
- stand-alone en multi-user versie
Tools Delphi 3, 5, QuickReport, TeeChart

Periode jan 1996 - okt 1996
Firma Radix, Amsterdam
Functie inkoop en logistiek
Werkzaamheden inkoop, voorraadbeheer, logistiek, orderprocessing, organiseren marketing activiteiten, applicatie ontwikkeling in Excel.

Periode dec 1994 - dec 1995
Firma PS Audio Systems, Altea Spanje
Functie systeembeheerder, medewerker productie, magazijnbeheer
Werkzaamheden beheer van interne PC-netwerk, ontwerp- en bouwtekeningen maken op CAD-systeem, voorraad- en magazijnbeheer.

Periode jan 1993 - nov 1994
Firma Aspa, Zaandam
Functie accountmanager
Werkzaamheden verkopen van contracten voor de levering van kantoorbenodigdheden aan bedrijven in de regio Midden-Nederland.

Periode jan 1991 - dec 1992
Firma Cognos Nederland, Nieuwegein
Functie sales consultant
Werkzaamheden verkopen van de PowerHouse ontwikkelomgeving, trainingen en consultancy aan Nederlandse bedrijven in de business en finance sector.

Periode juni 1990 - dec 1990
Firma Mount Everest Advanced Business School, Rotterdam
Functie sales consultant
Werkzaamheden werving en selectie van sales consultants.

Periode dec 1987 - mei 1990
Firma Nationaal ComputerCentrum Woningcorporaties, Almere
Functie junior informatie analist
Werkzaamheden ontwerpen en bouwen van software voor PC's en PC-netwerken voor de verwerking van mainframe data, beslissingsmodellen en administratieve applicaties voor de verhuur van woningen.
Tools Clipper, Microsoft-C, Turbo-C