No Title
cv: 4894 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sanalist / programmeur Delphi/PHP
Veenendaal
01-6-2012
Opdrachten

• Universiteit
periode: 1993 – 1994
richting: Scheikunde
• Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO)
periode: 1989 - 1993
richting: Analytische Chemie
• Rijks Middelbare Tuinbouwschool
periode: 1986 – 1989
richting: Exact

• Masterclass Delphi 2006 .NET (dts)
• MCSE: Networking Essentials
• AMBI: HG1, Organiseren met informatietechnologie
• Borland authorized Delphi3 Foundations Training
• Accredited Compaq Technician Program
• Digital PC Technical Certification Training 2 en 3 Engineer

Operating systems:
MSDOS, Alpha VMS , TSX-32 , Windows95/98, WinNT4.0,
Win2000/2003 Professional/Server, XP, Linux (beperkt)

Ontwikkeltools:
Turbo Pascal, Borland Delphi 3..8, C#, dotNet, DCOM,
DBL(dibol)/SynergyDE , HTML, CSS, XML, XSLT, DOM, SOAP, JavaScript, VBScript, ASP, PHP, ADO, SQL, ODBC
beperkt: Visual Basic 6.0, Java

Databases: SQL-Server, Interbase/Firebird, Oracle, (dbl) ISAM, MySQL, MSAccess, Paradox, Dbase

Softwarepakketten:
MSOffice Professional 97/2003, MacroMedia DreamWeaver,
MacroMedia FireWorks, Internet Information Server (IIS), Apache, XMLSpy, diverse Telnet/FTP-software, Borland JBuilder, etc

Periode: maart 2006 tot heden
Bedrijf: St. Maartenskliniek
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden:
Diverse programmeerwerkzaamheden aan Windows GUI applicatie: Esquilio. Deze applicatie heb ik geheel als nieuw programma ontwikkeld op basis van functionele specificaties. Tevens diverse additionele functies toegevoegd op basis van zelf ontwikkeld functioneel -en technisch ontwerp, inclusief ERD schema’s etc.
De applicatie regelt o.a. het valideren van zgn DBC-codes (diagnose behandel combinaties). Diverse specialisten (reumatologen, internisten, orthopeden etc) coderen hun werkzaamheden en behandelingen sinds kort via deze (wettelijk opgelegde) zogenoemde DBC-codes. Er zijn echter tal van Business Rules waaraan het declaratiegedrag dient te voldoen. Esquilo verzorgt oa deze controle functies. Daarnaast valt te noemen; programmeren: het onderhouden van diverse gerelateerde gegevens, rapportages, crediterende activiteiten etc.
Gebruikte technieken: Oracle, Delphi 6
Meer info: www.maartenskliniek.nl


Periode: augustus 2005 tot februari 2006
Bedrijf: Imtech Telecom NV
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden:
Diverse programmeerwerkzaamheden aan planning software pakket: Opcis. Klanten zoals Versatel, Scarlet en Tele2 versturen orders (opdrachten om bv adsl2 aansluitingen bij de klant te installeren) per XML naar dit systeem. Opcis importeert deze orders en verwerkt deze uiteindelijk naar diverse interne opdrachten voor de installateur. Werkzaamheden aan dit pakket betroffen oa. Een planningsModule
(obv postcodes, reisafstanden, type opdracht en diverse andere parameters automatisch een planning genereren voor de installateurs en monteurs), onderhouden van diverse informatieschermen, rapportages en extra aanvullende functionaliteiten programmeren.
Gebruikte technieken: Oracle, Delphi
Meer info: www.imtech.nl


Periode: april 2005 tot juli 2005
Bedrijf: The GameStore BV
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Opzetten eCommerce site. “From bottom up” een online webwinkel ontwikkeld tbv van verkoop van games. Gezien het dynamische karakter van de artikel verkoopprijzen (koers gerelateerd) is de business logic geschreven in een windows Service applicatie (Delphi). Een office back-end is eveneens geschreven in Delphi
Gebruikte technieken:
PHP, MySQL, Delphi (winService/Backend applicatie)
Meer info: www.tgst.nl


Periode: maart 2005 tot juni 2005
Bedrijf: MAX.NL
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Diverse programmeer & analyse werkzaamheden aan een virtueel gemeente loket: ‘Gemeente pragmatika’.
Pragmatika laat zien welke mogelijkheden er nu al zijn op het gebied van e-dienstverlening door bestaande oplossingen en goede praktijkvoorbeelden met elkaar te verbinden. In gemeente Pragmatika participeren de gemeenten Alkmaar, Almere, Maarssen, Voorst , Vlissingen en de provincie Utrecht. Tevens wordt gebruik gemaakt van services van het Kadaster, Internetkassa (Bank Nederlandse Gemeenten) en DigiD.
Gebruikte technieken: SOAP, PHP, MySQL.
Meer info: www.pragmatika.nl


Periode: november 2004 tot maart 2005
Bedrijf: Interprovider BV
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Diverse programmeer & analyse werkzaamheden aan een interkrediet systeem
IKS. IKS is een applicatie, geschreven in PHP in combinatie met Delphi, voor alle tussenpersonen die bemiddelen in consumptief krediet (en gelieerde verzekeringsproducten). Gebruikte technieken: PHP, MySQL, JavaScript, Delphi 6
Meer info: www.interprovider.nl

Periode: september 2004 tot november 2004
Bedrijf: ROVICT BV
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Diverse programmeer & analyse werkzaamheden aan een leerlingzorg-systeem ESIS. Met ESIS wordt de volledige leerlingadministratie en absentenregistratie onderhouden. Kan men activiteiten plannen, vakanties en vrije dagen in voeren en groepsroosters aanmaken m.b.v. een jaarplanning. Aan de hand van de leerlingaantallen en personeelsgegevens maakt men prognoses van het formatiebudget voor de komende jaren.
Werkzaamheden betreffen o.a.: Generieke export- en importfunctie schrijven, diverse additionele functionaliteiten programmeren.
Gebruikte technieken: Delphi 5.
Meer info: www.rovict.nl

Periode: mei 2004 tot augustus 2004
Bedrijf: IT2 BV
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Diverse programmeer & analyse werkzaamheden aan een pakket, geschreven in Delphi 6. In dit pakket worden diverse onderhoudstaken en storingen bijgehouden van een machinepark. Tevens kan men van te voren op basis van diverse frequenties (wekelijks, 2 maandelijks etc.) onderhoudstaken automatisch
genereren, waarbij dan ook werkopdrachten worden aangemaakt.
Werkzaamheden betreffen o.a.: genereren van diverse kostenoverzichten en andere rapportages, diverse structurele aanpassingen, programmeren van extra functionaliteiten.
Meer info: www.it2.nl

Periode: maart 2003 tot april 2004
Bedrijf: TNT Logistics Benelux
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Diverse programmeer & analyse werkzaamheden met betrekking tot een geautomatiseerd transport management systeem (tms). Via zgn. Trace en Tracking worden middels XML en EDI data uitwisseling (UPS, DPD, TNT express carriers) diverse gegevens ge-update aangaande de status van een verzonden pakket.
Gebruikte technieken: Corba, XML, XSLT, CSS, Apache webserver, Backend-software geschreven in Delphi. Tevens veel clientside scripts geschreven mbv javascript, xhtml/dhtml, xlt en document object model (DOM).
Daarnaast ook veel webprogramma’s ontwikkeld in PHP (serverside script)
Meer info: www.tnt.nl


Periode: juni 2002 tot januari 2003
Bedrijf: NS Opleidingen / Accountantskantoor
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Diverse programmeer & pilotwerkzaamheden voor diverse klanten, wo:
Uitvoeren van een externe Audit omtrent diverse knelpunten en performance issues van een Delphi applicatie (opleidingssoftware: K5) met Interbase als database server.
Migreren van een boekhoudpakket welke ontwikkeld was met Dbase4/Clipper (dos-box) naar Delphi5, met alle bijkomende facetten (rapportages, queries, etc..)
De nieuwe applicatie is geheel geprogrammeerd binnen een multitier omgeving (3-tier, Midas).

Periode: maart 2002 tot juni 2002
Bedrijf: van Leeuwen Stainless
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: migratie traject paradox naar SQL-Server
Schrijven van diverse conversie programma’s om een Delphi applicatie met als onderliggende database-structuur Paradox te migreren naar MS SQL Server. Tevens diverse optimalisaties en additionele functionaliteiten geprogrammeerd

Periode: november 2001 tot maart 2002
Bedrijf: AI&T
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Visual Basic Applicatie: SignSoft
SignSoft is een handelspakket specifiek bedoeld voor de reclame-industrie en is geschreven in Visual Basic 6. Het pakket bevat diverse modules, waar onder onderhoud relaties, calculatie, offerte -en ordermodules, factureringsmodule, managementinformatie etc.
Aan dit bestaande pakket heb ik diverse additionele functie’s geprogrammeerd.

Periode: september 2000 tot november 2001
Bedrijf: CICT Solutions BV
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Opzetten Ecommerce-site
Deze webapplicatie heb ik voor een klant ontwikkeld met behulp van Active Server Pages (ASP), Microsoft Internet Information Server (IIS, option pack 4), ODBC, ADO, HTML en Java-Script.
De applicatie behelst het online (via een webbrowser) bestellen via inter-/intranet van groente -en fruitproducten bij een grote tuinbouwcoöperatie in het Westland. Klanten krijgen na inloggen en validatie toegang tot voorraadgegevens, waaruit artikelen besteld kunnen worden. De orders worden uiteindelijk middels ODBC connectivity toegevoegd aan een intern logistiek informatiesysteem. Het interne ‘legacy’ informatiesysteem is ontwikkeld in DBL/DIBOL met ISAM bestanden als onderliggende datastructuur, draait onder alpha-VMS en was tot voor kort een zeer gesloten systeem.

Delphi applicatie: CERTIFAX
Dit pakket is geschreven in Delphi en scant productcertificaten in. Bij een klant worden alle inkomende goederen geleverd met een bijbehorend kwaliteitscertificaat. Afhankelijk van diverse criteria zijn deze certificaten ook belangrijk voor de klant zijn afnemers (ivm ISO-kwaliteitscriteria etc.). Aan de hand van diverse parameters per afnemer worden de ‘ingescande’ produktcertificaten (per order) ook automatisch naar de afnemer verzonden, per fax, email of per post
(= printer)
Het programma voert o.a. de volgende functies uit:
 batchgewijs aansturen van een scanner via ‘twain’- compatible componenten om de certificaten in te scannen
 uitgifte van certificaatnummers, deze koppelen en opslaan in gif-bestanden
 koppelen van de certificaten(nummers) aan voorraad –en artikelbestanden
 opvragen, printen en/of E-mailen van certificaten op basis van diverse queries (artikelnummer, leverancier, chargenummer, datum etc..)Periode: juni 1996 tot augustus 2000
Bedrijf: Briscon Software BV
Functie: analist / programmeur
Werkzaamheden: Algemeen
Het ontwerpen, testen, programmeren, implementeren en onderhouden van diverse toepassingssoftware voor diverse klanten, alsmede het traceren en verhelpen van (systeem)storingen en ‘bugs’ in diverse toepassingssoftware.

Delphi applicatie: LIPO/LIPOS
Dit pakket bestaat uit een intake-applicatie welke momenteel op ca. 100 laptop’s ‘draait’. Er worden tal van vragen gesteld aan bedrijven in de agrarische sector welke na diverse validaties elektronisch, via een RAS verbinding, worden verzonden naar de centrale server.
De applicatie op de centrale server is ook geschreven in Delphi en bestaat uit de modules: importeren/valideren en converteren van ontvangen gegevens, diverse onderhoudprogramma’s, diverse queryprogramma’s, rapporten en lijsten, een exportmodule (klaarzetten van bedrijvenselecties voor de laptops) en diverse systeemonderhoudprogramma’s. De applicatie op de laptops heeft Paradox als onderliggende databasestructuur. De serverapplicatie heeft als rdms: Oracle7

Delphi/ASP Applicatie: KLANTEN
Dit is een uitgebreid Client/Server adressen databaseprogramma, geschreven in Delphi met klantspecifieke eigenschappen. Het betreft een 3-tier applicatie die volledig volgens het DCOM principe is opgezet. De middle-tier is o.a. ontwikkeld om een goede performance/connectie te verkrijgen voor telewerkers.
Tevens zijn gegevens op te vragen via een browser. Gebruikers kunnen via het internet inloggen en adressen opvragen. De webapplicatie is ontwikkeld met behulp van Active Server Pages (ASP), Microsoft Internet Information Server (IIS, option pack 4), ODBC, ADO, HTML en Java-Script. Klanten heeft als onderliggende database structuur: MSAccess.

Delphi applicatie: PRESENT
Dit programma houdt binnen een Windows NT domein bij welke medewerkers aanwezig zijn binnen het bedrijf. Het programma wordt op elke Windows client bij het opstarten als een service opgestart, waardoor een medewerker als aanwezig wordt beschouwd. Overige functies binnen het programma zijn: af -en aanmelden, tussen aangemelde gebruikers: E-mailen, intern bellen en chatten. Het geheel is geprogrammeerd via winsockets.

DBL applicatie: Stainless Steel Selling and Stocking System (Five-S)
Dit is een logistiek pakket, geschreven in DBL/SynergyDE (een 3GL taal oorspronkelijk ontwikkelt door Digital met isambestanden als onderliggende datastructuur, vergelijkbaar met COBOL) en wordt zeer ‘custom made’ gebruikt bij ca. 8 verschillende klanten (aantal users variërend van 5 tot ca. 150 per bedrijf) in de roestvrijstaal branche op TSX- en Windows systemen (TSX is een RSX(Digital)/unix-achtig realtime-, multiuser- en multitasking besturingssysteem, structureel vergelijkbaar met VMS). Werkzaamheden met betrekking tot dit pakket betroffen veelal:
 programmeren van additionele functionaliteiten, op basis van klantgegeven specificaties. (volgens functioneel, technisch ontwerp  offerte  implementatie  feedback en aanpassingen waar nodig)
 het verhelpen van storingen en bugs in het pakket alsmede systeemgerelateerde problemen.
 Klanten terzijde staan met vragen/opmerkingen etc.
 millenniumbestendig maken (2005-S)
 het ‘poorten’ van dit pakket naar Windows NT
 documenteren