No Title
cv: 5519 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSysteemontwerper / Systeemontwikkelaar
Kaatsheuvel
01-jan-2012
Opdracht

Opleidingen: en trainingen
Instituut
Jaar
Cert.


Vooropleiding:

V.W.O.
Dr. Mollercollege Waalwijk
1994
Ja
ICT gerelateerd


Hogere Technische Informatica Opleiding
Hogeschool 's-Hertogenbosch
2001
Ja
Oracle PL/SQL
Vijfhart Opleidingenieuwegein
2003
Ja
WHEELS
K+V Van Alphen
2002
Nee
Citrix Programming
E-Course
2006
Nee
SEP (Software Engineering Protocol)
KEMA, Arnhem
2006
Nee
Tibco
Alex Beleggersbank, Amsterdam
2007
Nee
Huidige opleidingen

Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation (70-536)
Microsoft Press
2007
Nee


Materiekennis
Branche
Ervaringsjaren


Clinical Research / Pharmacie
3 jaar
Gaming / Pleisure
2 jaar
Energie
3/4 jaar
Horeca
1/2 jaar
Geneeskunde
3/4 jaar
Levensmiddelen
1 jaar
Bank:- / Effectenbedrijf
3/4 jaar


Praktijk ervaring: overig

Methoden en Technieken
OOP
EX
WHEELS
EX

Procedureel
SR
Unit Testing
SR

COM+
SR
Design Patterns
MR

UML
JR


Ontwikkeltalen
Delphi
EX
Pascal
EX

Oracle PL/SQL
EX
SQL
EX

HTML
MR
XML
MR

C++
MR
C#
JR


IDE's
Borland Delphi (5,7 & 2006)
EX
Borland C++ Builder 4
SR

MS Visual Studio 2005
JR


Ontwikkeltools
TOAD for Oracle Prof.
EX
QUEST SQL Navigator
SR

Quick Reports
EX
Test Complete
MR

Rave Reports
MR
Crystal Reports
MR

Sybase Powerdesinger
MR
PLSQL Developer
MR

Axxios Assyst
MR


Versiebeheer systemen
MS Visual Source Safe
SR
Star Team
SR

Borland Team Source
MR


Modeling tools
Microsoft Visio
SR


Besturingssystemen
Windows (9x/ME/NT/2000/XP)
EX
Windows Server (2000/2003)
SR


Netwerken en communicatie
TCP/IP
MR
ADO
MR

ODBC
MR
Tibco
MR

Citrix
MR


Web:- en Applicatieservers
Servers home-made door Alex Beleggersbank
SR
Servers home-made door Covance VCL
EX


Databases
Oracle (8, 9 & 10)
EX
Interbase
SR

MS SQL-Server
MR
Access
MR

Paradox
EX
Dbase IV
MR
De kolom geeft ervaringsgraad aan:
Junior: weinig ervaring en alleen theoretische kennis (JR)
Senior: 1-4 opdrachten in combinatie met opleiding (SR)
Medior: > 1 opdracht in combinatie met opleiding (MR)
Expert: > 4 opdrachten in combinatie met opleiding (EX)


Periode:
April 2007 tot heden
Opdrachtgever:
Alex Beleggersbank te Amsterdam
Branche:
Alex Beleggersbank is opgericht in 1999 door Bank Labouchere. Inmiddels (januari 2007) heeft Alex meer dan 100.000 klanten en is Alex marktleider op het gebied van online beleggen. Alex Beleggersbank is de grootste aanbrenger van particuliere orders op zowel de effectenbeurs als de derivatenbeurs van Euronext. Sinds maart 2003 is Alex Beleggersbank onderdeel van Rabobank Nederland. Voor verschillende soorten beleggers zijn er diverse mogelijkheden en daarnaast is het mogelijk een spaarrekening te openen bij Alex.
Functie: Systeemontwikkelaar
Project(grootte) en methode:
Verschillende projecten binnen Topline, uitbreiding van en aanpassing op een informatiesysteem voor het beleggingssysteem van bovengenoemde bank. Alsmede werkzaamheden betrekking tot Change Management. De software afdeling telt ongeveer 50 personen. De grootte van de projectgroepen liep sterk uiteen tussen 5 en 25 personen.
Toepassingen:
Het systeem wordt gebruikt om het particuliere beleggers mogelijk te maken om via internet rechtstreeks te beleggen op de beurzen in Europa en Noord Amerika. Ook de Mid- and de Back-Office maken gebruik van het systeem.
Rol
In mijn rol als systeemontwikkelaar heb ik het bouwen van nieuwe functionaliteit, uitbreiden van bestaande functionaliteit en onderhoud van het informatiesysteem als belangrijkste taak gehad. Daarnaast heb ik ook bij de afdeling Virtueel Team Onderhoud gezeten, dat verantwoordelijk is voor het Change Management van de ontwikkelde software.
Methoden en technieken:
OOP, Tibco, COM+
Modeling tools
Microsoft Visio
N-tier/client-server
N-Tier
Ontwikkeltools/IDE's/
Versiebeheer
Borland Delphi 2006 , Oracle 9i & 10i, PL/SQL Developer, Starteam
Hardware:/Infrastructuur
Dell workstation, Windows XP

Periode:
Februari 2007 t/m April 2007
Opdrachtgever:
KEMA te Arnhem
Branche:
KEMA, dat werd opgericht in 1927, is een zelfstandige onderneming die gespecialiseerd is in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van technische advisering, keuring, testen en certificatie. Als onafhankelijke organisatie ondersteunt KEMA zowel de leveranciers als de gebruikers van elektriciteit en andere energievormen.
Functie: Systeemontwikkelaar
Project(grootte) en methode:
MainT, Uitbreiding van en aanpassing op een informatiesysteem voor energiemaatschappij NuoN. Projectgroep bestond uit zeven personen, inclusief mijzelf. Klantspecifieke projectmethode, gebaseerd op marktstandaard(en).
Toepassingen:
Het systeem is bedoeld om het onderhoud van elektronische hardware, zoals bijvoorbeeld verdeelkasten, te monitoren en te sturen middels inspectie-, advies- en herstelrapporten.
Rol
In mijn rol als systeemontwikkelaar heb ik het bouwen van nieuwe functionaliteit, uitbreiden van bestaande functionaliteit en onderhoud van het informatiesysteem als belangrijkste taak gehad.
Methoden en technieken:
WHEELS , OOP
Modeling tools
N-tier/client-server
Client-Server
Ontwikkeltools/IDE's/
versiebeheer
Borland Delphi 5, ADO, Oracle 9i, TOAD for Oracle , Starteam
Hardware:/Infrastructuur
Dell workstation, Windows XP

Periode:
September 2006 t/m Januari 2007
Opdrachtgever:
KEMA te Arnhem
Branche:
KEMA, dat werd opgericht in 1927, is een zelfstandige onderneming die gespecialiseerd is in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van technische advisering, keuring, testen en certificatie. Als onafhankelijke organisatie ondersteunt KEMA zowel de leveranciers als de gebruikers van elektriciteit en andere energievormen.
Functie: Systeemontwikkelaar
Project(grootte) en methode:
CCEMS Metering, Uitbreiding van en aanpassing op een informatiesysteem voor energiemaatschappij Oxxio. Projectgroep bestond uit zes personen, inclusief mijzelf. Klantspecifieke projectmethode, gebaseerd op marktstandaard(en).
Toepassingen:
Dit informatie systeem registreert alle gegevens rondom de planning, installatie en werking van deze "slimme meters". Daarnaast worden contract- en verbruikgegevens geautomatiseerd vastgelegd, waarna deze gegevens voor de klanten op het web zichtbaar worden gemaakt.
Rol:
In mijn rol als systeemontwikkelaar heb ik het bouwen van nieuwe functionaliteit, uitbreiden van bestaande functionaliteit en onderhoud van het informatiesysteem als belangrijkste taak gehad. Daarnaast heb ik ook de performance van het systeem op enkele punten aanzienlijk verbeterd.
Methoden en technieken:
OOP , COM
Modeling tools
N-tier/client-server
Client-Server
Ontwikkeltools/IDE's/
versiebeheer
Delphi 5, ADO, Oracle 8i, Microsoft Office, TOAD for Oracle en Star Team.
Hardware/Infrastructuur:
Dell workstation, Windows XP

Periode:
September 2006
Opdrachtgever:
Kühne & Heitz te Rotterdam
Branche:
De kernactiviteit van Kuhne & Heinz bestaat uit het in- en verkopen van vleesproducten, inclusief het begeleiden van het logistieke en administratieve proces dat bij de im- en export van vlees producten komt kijken.
Functie: Systeemontwerper / Systeemontwikkelaar
Project(grootte) en methode
Hermes, Verbetering informatiesysteem ten behoeve van het begeleiden van bovenstaande processen. Projectgroep bestond uit vijf personen, inclusief mijzelf. Klantspecifieke projectmethode, gebaseerd op marktstandaard(en).
Toepassingen:
Dit informatie systeem is helemaal toegespitst op de bedrijfsprocessen van deze vleesverwerker. Het bestaat uit een aantal client-server modules die er samen voor zorgen dat het bovenstaande wordt bewerkstelligd.
Rol:
In mijn rol als softwareontwikkelaar heb ik het uitbreiden van bestaande functionaliteit bug fixing van het informatiesysteem als belangrijkste taak gehad.
Methoden en technieken:
OOP , Client datasets
Modeling tools
N-tier/client-server:
Client-Server
Ontwikkeltools/IDE's/
versiebeheer
Borland Delphi 7, SQL Server 2003, TOAD for Oracle , Borland Team Source, Quest SQL Navigator, Rave Reports, Microsoft Office.
Hardware:/Infrastructuur
Workstation, Windows 2000/XP

Periode:
November 2004 t/m augustus 2006
Opdrachtgever:
JVH Gaming BV, te Tilburg
Organisatie:
De kernactiviteit van JVH gaming bestaat uit het op de markt brengen van een brede variëteit aan kansspelen. Daarnaast de exploitatie van deze kansspelen in horecabedrijven, in eigen casino's en amusementscentra. JVH Gaming BV is marktleider in Nederland in deze branche.
Functie: Systeemontwerper / Systeemontwikkelaar / Technisch Projectleider
Project(grootte)en methode:
Informatiesysteem ten behoeve van de exploitatie van (speel) -automaten in de Horeca. Projectgroep bestond uit vijf mensen, inclusief mijzelf. Klantspecifieke projectmethode, gebaseerd op marktstandaard(en).
Toepassingen:
Dit informatie systeem, MAIS genaamd, bestaat uit een aantal modules die er allen aan bij dragen dat de bedrijfsprocessen zo goed mogelijk verlopen binnen JVH Gaming BV. De modules waren onder andere: Relatie- & locatiebeheer, opbrengsten , automatenbeheer , storingenregistratie, planning technische dienst en systeembeheer. Afhankelijk van de gebruiker worden de modules en de functies daarin, beschikbaar gemaakt.
Rol:
In mijn rol als systeemontwikkelaar heb ik het bouwen van nieuwe functionaliteit, uitbreiden van bestaande functionaliteit en onderhoud van het informatiesysteem als belangrijkste taak gehad. Daarnaast heb ik als systeemontwerper meegedacht over nieuw te ontwikkelen functionaliteiten en te gebruiken technieken. Ook heb ik de (technische) planning en voortgangsbewaking van MAIS voor het grootste gedeelte onder mijn hoede gehad. Samen met de applicatiebeheerder werden versies getest. De tweedelijns gebruikersondersteuning kwam ook voor mijn rekening.
Methoden en technieken:
OOP
Modeling tools
Microsoft Visio
N-tier/clientserver
Client-Server
Ontwikkeltools/IDE's/
versiebeheer
Borland Delphi 5.0 & 7.0 , Oracle 8i, Crystal Reports, Microsoft Office, Quest SQL Navigator en Borland Team Source.
Hardware:/Infrastructuur
Windows 2000/XP PC's, Windows 2000/2003 database- & Citrix Presentation servers en WISE ThinClients.

Periode:
November 2001 t/m oktober 2004
Opdrachtgever:
Covance Virtual Central Laboratories BV (CVCL), te Zeist.
Branche:
Covance is een multinational die gespecialiseerd is in klinisch medicijn onderzoek. Het is de grootste organisatie in hun branche, wereldwijd. Virtual Central Laboratories is een onderdeel van deze organisatie. Ze heeft als kern doel het testen van medicijnen in afgelegen gebieden in de wereld.
Functie: Systeemontwerper / Systeemontwikkelaar / Technisch Project Leider
Project(grootte) en methode
Informatiesysteem voor klinische medicijnstudies, dat het mogelijk maakt om resultaten van verschillende laboratoria met elkaar zeer snel te vergelijken. Projectgroep bestond uit zes mensen. Klantspecifieke projectmethode, gebaseerd op marktstandaard(en).
Toepassingen:
VCLBase bestaat uit twee applicaties. Allereerst is er het onderdeel VCLBase Central waarin de definitie van de studies werd vastgelegd en de rapportage met betrekking tot uitslagen van een test konden worden gegenereerd. Dit onderdeel werd op het hoofdkantoor gebruikt. Daarnaast was er VCLBase Local dat gebruikt werd in de lokale labs overal ter wereld en bedoeld was om de uitslagen die men op hun eigen apparatuur had gevonden, te registreren.
Rol:
Als systeemontwikkelaar heb ik het bouwen van nieuwe functionaliteit, uitbreiden van bestaande functionaliteit en onderhoud van het informatiesysteem als belangrijkste taak gehad. Daarnaast heb ik als systeemontwerper meegedacht over nieuw te ontwikkelen functionaliteiten en te gebruiken technieken. Ook was ik geheel verantwoordelijk voor de planning en voortgangsbewaking van VCLBase, in de functie van technisch project leider. Samen met de systems validator werden nieuwe versies getest. De derdelijns gebruikers-ondersteuning kwam ook mede voor mijn rekening. Alle zaken met betrekking tot ontwikkeling, testen en implementatie werden vastgelegd in validatie documentatie. Deze werd samengesteld door mij, de systems validator en de technical director.
Methoden en technieken:
WHEELS , OOP
Modeling tools
Microsoft Visio
N-tier/client server
Client-Server
Ontwikkeltools/IDE's/
versiebeheer
Delphi 5.0, Oracle 8i & 9i, Quick Report, Microsoft Office, TOAD for Oracle, Test Complete en Visual Source Safe.
Hardware:/Infrastructuur
Windows 98/2000/XP PC's, Windows 2000/2003 database- & Citrix Presentation servers.

Resterend ervaringsoverzicht (beknopt)

Periode:
Januari 2001 t/m oktober 2001 (Part time).
Opdrachtgever:
April 4th BV / TEAKAY Computing, te Waalwijk.
Functie: Systeemontwerper / Systeemontwikkelaar
Omschrijving:
Systeem gebouwd voor het registreren van opdrachten en facturen.
Methoden en technieken:
OOP
N-tier/client-server
Client-Server
Ontwikkeltools/IDE's/
versiebeheer
Borland C++ Builder 4.0 , Borland Teamsource , Microsoft Office , Interbase.
Hardware/ Infrastructuur:
Windows 95/98/2000 PC's

Periode:
Augustus 1999 t/m mei 2000 (Part time).
Opdrachtgever:
MDT Information Division, te Öisterwijk
Functie: Systeemontwerper / Systeemontwikkelaar
Omschrijving:
Bouw van Delphi componenten (GUI) voor spraakherkenningspakket
Methoden en technieken:
OOP
N-tier/client-server
Client server
Ontwikkeltools/IDE's/
versiebeheer
Delphi 5.0 en Borland TeamSource.
Hardware/ Infrastructuur:
Windows 95/98/2000 PC's

Periode:
Januari 1999 t/m augustus 1999 (Part time).
Opdrachtgever:
Ladan Schilderwerken, te Schaik
Functie: Systeemontwerper / Systeemontwikkelaar
Omschrijving:
Voorraadbeheersysteem
Methoden en technieken:
OOP
N-tier/client-server
Stand alone
Ontwikkeltools/IDE's/
versiebeheer
Delphi 2/3, DBASE IV
Hardware/ Infrastructuur:
Windows 95/98 PC's

Periode:
Mei 1998 t/m augustus 1998 (Part time).
Opdrachtgever:
De Boer Unigro, te Amersfoort
Functie: Assistent Systeembeheerder
Hardware/ Infrastructuur:
Windows 95/98 PC's

Periode:
Januari 1998 t/m mei 1999 (Part time).
Opdrachtgever:
Malmberg BV, te 's-Hertogenbosch
Functie: Assistent Systeembeheerder
Hardware/ Infrastructuur:
Windows 95/98 PC's