No Title
cv: 8566 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sErvaren Delphi Software Developer
Alkmaar
Per direct
Delphi (XE) / Oracle freelance project

HBO nivo (AMBI modules / ISI Cobol / Prince2)

Delphi 3,4,5,6,7,XE,XE2,XE5,XE6,XE7
Oracle 10,11
MySql 4,5,6

Periode: 2013 Okt. – Heden.

Bedrijf: SemApp / NBrun

Functie(s): Software ontwikkelaar.

Operating systems: OS X/ Windows XP

Software: Delphi XE 5
X-Code
Eclipse
Firebird db.
MySQL

Werkzaamheden: - Ontwikkelen van een iPhone/iPad en Android phone/tablet App middels Delphi XE5/XE6/XE7. De SemApp wordt ingezet tijdens seminars als tool om meer interactie tussen bezoekers en sprekers te bewerkstelligen.
- Naast een programma boek en (gast)sprekers informatie schermen, is er ook de mogelijkheid om een poll te starten waar alle bezoekers hun stem kunnen uitbrengen (middels de SemApp) en de uitkomst wordt als grafiek weergegeven in de app maar ook op de beamer in de zaal tijdens de presentatie zodat de spreker de uitkomst kan behandelen.
- Vraag en Antwoord (Q&A scherm) middels de app kunnen bezoekers een vraag insturen gericht aan de spreker die op een zelf gekozen moment de ingestuurde vragen kan gaan beantwoorden en evt. ook tonen op het scherm in de zaal.
- Info van de sprekers en sponsoren worden getoond bij het starten van de App.
- De spreker kan als moderator met de app een poll starten maar ook de ingestuurde vragen alvast bekijken en evt. verwijderen.
- Uitdenken en opzetten van de database en app functionaliteit.
- Ontwikkelen van een testomgeving waarbij bezoekers gesimuleerd worden door client applicaties. Om o.a. stresstest te kunnen uitvoeren.
- Presenteren van nieuwe Beta releases (beschrijven en maken van demo video's die de huidige functionaliteit in beeld brengen)
- Testen van de applicaties (nieuwe software releases).Periode: 2013 Apr. – 2013 Okt.

Bedrijf: Ebeling / NBrun

Functie(s): Software ontwikkelaar.

Operating systems: Windows XP

Software: Delphi 7 / XE
Firebird db.
MySQL

Werkzaamheden: - Ontwikkelen van een desktop applicatie en een interface tussen PLC/PIC elektronica en de applicatie.
- Project omschrijving: “Torque Test” een moment sleutel tester. waarbij de hardware de kracht kan meten die nodig is om de moment sleutel te laten doorslaan (los koppelen van de uitgeoefende kracht), software matig wordt de hardware (sensor en schakelaars) uitgelezen en vertaald in grafiek waarden die de uitgeoefende kracht en doorslag moment(piek) in beeld worden gebracht en de mogelijkheid voor een totaal test waarbij er een compleet testrapport wordt gegenereerd.
- De tester kan een sneltest of een totaaltest starten waarbij bij de totaaltest een 15 stappen test scenario wordt gestart die uiteindelijk een compleet testrapport oplevert met de gemeten waarden in een PDF bestand (met bijbehorende grafieken).
- De applicatie is gekoppeld aan een database waarin alle testresultaten en testrapporten worden opgeslagen ook is er een beheer module voor gebruikers en gereedschappen (Moment sleutels).
- De gebruikers met bijbehorende rechten structuur zijn onderverdeeld in de groepen: testers, beheerders en controleurs.
- Testen van de applicatie en de hardware/elektronica.Periode: 2012 Jun. – 2012 Dec.

Bedrijf: TaTa steel Nederland

Functie(s): Software ontwikkelaar.

Operating systems: Windows XP / 7

Software: Delphi XE
SQL, PL/SQL, TOAD
Want, TestComplete

Werkzaamheden: - Project Electronisch wachtboek verder af ontwikkelen voor de wachtboeken voor het Kolenmaal gebouw en de waterreiniging.
- Optimaliseren performance van de Oracle database.
- Testcomplete tests uitbreiden en verbeteren.
- Implementeren / installeren van de nieuwe wachtboeken bij de werkeenheid in de meethuizen.
- Presenteren van de laatste status van de wachtboeken aan de werkgroep.
- Nieuwe applicatie ontwikkelen “Meldingen registratie” waarin dervingen worden weergegeven van kooks verbruik (t.b.v. kosten besparingen).
- Oude rapportages uitbreiden met de derving berekeningen.
- Automatische derving berekening in Oracle ontwikkelen (aan de hand van meetgegevens bepalen en registreren wat productie afwijkt ten opzichte van het week/jaar plan.
- Management rapportage opzetten t.b.v. Kooks derving.
Periode: 2011 Feb. – 2012 Apr.

Bedrijf: TaTa steel Nederland

Functie(s): Software ontwikkelaar / Beheerder.

Operating systems: Windows XP / 7

Software: Delphi 7, XE
SQL, PL/SQL, TOAD
TestComplete
Want

Werkzaamheden: - Electronische wachtboeken ontwikkelen voor de hoogovens werkmaatschappijen: Ovenhuis / Smelters / Waterreiniging/ Kolenmaalgebouw
- Optimaliseren performance van de Oracle database.
- Technische documentatie schrijven.
- Gebruikers handleidingen schrijven.
- Mee denken nieuwe oplossingen / methodiek.
- Standaard ontwikkel methodes invoeren.
- Testen van applicaties (nieuwe software releases).
- Implementeren / installeren van nieuwe applicaties.
- Presenteren van de laatste status van de wachtboeken.


Periode: 2009 Okt. – 2011 Feb.

Bedrijf: FOIZE b.v. / PITP (Professional IT Projects)

Functie(s): Software ontwikkelaar / Beheerder/ Teamleider

Operating systems: Windows XP / Vista

Software: Delphi 2010, XE
SQL, PL/SQL, TOAD, MySql
TestComplete
WANT

Werkzaamheden: - Telecommunicatie Billing systeem opzetten / ontwikkelen t.b.v. het berekenen van telefoon gesprekken PSTN / VOIP en Wholesale billing.
- Als teamleider programmeurs en beheerders aansturen.
- Database opzetten en synchroniseren met de webdevelopers CRM systeem.
- Rapportages en facturatie applicaties ontwikkelen.
- Bewaking tools ontwikkelen voor monitoring van het telefoon/VOIP verkeer.
- Presenteren van de laatste status van de billing software.Periode: 2009 Jan. – 2009 Aug.

Bedrijf: SNS-REAAL / Unisys

Functie(s): Software ontwikkelaar / Beheerder, 3e lijns helpdesk.

Operating systems: Windows XP / VISTA / 2003

Software: Visual Basic 6
C++
MSSQL 2000/2005
Unisys InfoImage E-WorkFlow
XML

Werkzaamheden: - 3e Lijns helpdesk, incidenten beheer.
- Gebruikers vragen beantwoorden.
- Oplossen van bugs in de bestaande applicaties(VB6, C++, MSSQL, Unisys Infoimage & E-Workflow).
- Technische documentatie schrijven.
- Gebruikers handleidingen schrijven.
- Mee denken nieuwe oplossingen / methodiek.
- Standaard ontwikkel methodes invoeren.
- Versie en sourcecode beheer.
- Testen van applicaties (nieuwe software releases).
- Wijzigingen doorvoeren middels een OTAP straat.

Periode: 2007 Jan. – 2008 Dec.

Bedrijf: CORUS ijmuiden.

Functie(s): Software ontwikkelaar / Beheerder.

Operating systems: Windows XP / VISTA / 2003

Software: Delphi 7
SQL, PL/SQL, TOAD
PI
WANT
XML

Werkzaamheden: - Oplossen van bugs in de bestaande Delphi / Oracle applicaties.
- Optimaliseren performance van de Oracle database.
- Rapporteren / presenteren.
- Technische documentatie schrijven.
- Gebruikers handleidingen schrijven.
- Mee denken nieuwe oplossingen / methodiek.
- Standaard ontwikkel methodes invoeren.
- Versie en sourcecode beheer.
- Testen van applicaties (nieuwe software releases).
- Implementeren / installeren van nieuwe applicaties.


Team: HOTIS/RADAR
- Plot, Rapportage en Export applicatie ontwikkeld.
- Rapportage applicatie t.b.v. voorraad beheer ontwikkeld.
- Grafieken presentatie verzorgen voor de ochtendwijding groep van de hoogovens.
- Monitoring tools ontwikkeld voor o.a. het berichten verkeer en software services en hardware status te monitoren.Team: TOON

- 3D presentatie applicatie ontwikkeld : 3D weergave van oven modellen (hoogoven) om warmte beelden in kleuren en materiaal slijtage in realtime te kunnen inspecteren.
- Berichten verkeer service ontwikkeld : Vanuit een Oracle database berichten verwerken en converteren naar XML files om deze vervolgens te verzenden middels MS-Queuing.
- Objecten ontwikkeld om Oracle (PL/SQL) packages te parsen in Delphi en vervolgens dynamisch Stored Procedures te triggeren incl. aanmaken/vullen van procedure parameters.
- Beheer hoogoven systemen + consignatiedienst. (systeem en applicatie beheer).

Periode: 2005 Jan. – 2006 Dec.

Bedrijf: World Teleconnect Telecom (WTT)
(overname van Vocalis Telecom Diensten)

Functie(s): Senior Software Developer, SwitchEngineer, Systeembeheerder.

Operating systems: Windows XP/ smallbusiness server 2003/ 2000 prof. /Linux (red hat 9.0)

Software: Delphi7/8, VB, PHP4, C++, Java, Kylix

Werkzaamheden: - Door ontwikkelen van Billing Systemen.
- Ontwikkelen debiteuren/crediteuren administratie pakket + automatische incasso (CLIEOP) software.
- Uitbreiden + beveiligen van het CRM pakket.
- Bouwen en Onderhouden van diversen websites.
- Optimaliseren / opzetten van Databases (MS SQL-server)
- Systeembeheer opzetten van netwerken + back-ups + VPNs en configureren van routers en WIFI accesspoints.
- Onderhoud en beheer van een TELES telecom switch.
- Bouwen van een LCR (Least Cost Routing) en andere tools voor het genereren van TELES scripts.


Project: Rating Engine

Opdrachtgever:
WTT
- Rating engine uitgebreid voor wholesale (carrier to carrier) billing.
- Uitgebreid voor client / server aansturing.
- Traffic overview rapportage ingebouwd.


Project: Billing Module

Opdrachtgever:
WTT - Huidige billing module uitgebreid met sponsor bellen model
- Ondergrens billing functionaliteit toegevoegd aan de billing module.
- Service nummer billing module ontwikkeld voor wholesale en retail service nummers (0800/0900 nrs.)


Project: Debiteuren applicatie

Opdrachtgever:
WTT - Applicatie gekoppeld aan de automatische incasso software en het facturatie systeem.
- Bij storneringen worden herinnering brieven gegenereerd, vervolgens aanmaningen, uiteindelijk incasso brieven / opdrachten.
- Inzage in betaald statussen van alle klanten / facturen.
- Inzage in alle verstuurde herinnering/ aanmaningen/ incasso brieven.
- Mogelijkheid voor evt. betaling regelingen met klanten te kunnen treffen.


Project: Netwerk

Opdrachtgever:
WTT - Opzetten van het kantoor netwerk (Windows)
- Installeren werkstations.
- Opzetten database server (MS-SQL 2000)
- Opzetten webserver (APACHE / SSL)
- Opzetten Fileserver kantoor netwerk.
- Automatische back-ups’s configureren over alle servers en werkstations.
- Configureren Routers / beveiligen VPN middels certificaten.
- Opzetten beveiligen WIFI accesspoints


Project: nieuwe rating / billing omgeving

Opdrachtgever:
WTT - Opzetten en uitwerken van een compleet nieuw Rating / Billing / CRM systeem gebasseerd op een MYSQL5.0 database.
- Webbased / database driven applicaties (JAVA / DELPHI)
- Slimmer compacter alles in één systeem.Project: Webshop

Opdrachtgever:
DB on tour
- Het ontwikkelen van een webshop voor een online boeking site voor DJ’s
- Elke DJ kan zijn eigen webshop inrichten met al zijn te verkopen producten.
- Taal onafhankelijk opzetten van de gehele website(PHP)
- Volledig database driven MSQL5 (incl. menustructuur en onderhoud modules)


Project: Video Streaming

Opdrachtgever:
TWYN - opzetten van een online video streaming oplossing inclusief betaling systeem middels 0900 betaalnummer.
- TELES scripts geschreven die het betaalnummer doorschakelt naar een Asterisk VOIP server.
- Asterisk VOIP server scripts geschreven voor het afhandelen van de betaling middels een toegangscode.
- Database gebouwd (MYSQL) voor het loggen van betalingen en streaming aanvragen.
- Applicatie gebouwd voor het monitoren van betalingen gekoppeld aan een streaming server.

Periode: 2002 Okt – 2004 Dec.

Bedrijf: Vocalis Telecom Diensten

Functie(s): Senior Software Developer, Webdeveloper

Operating systems: Windows XP/Linux (red hat 9.0)

Software: Delphi, VB, PHP4, C++, Java, Kylix

Werkzaamheden: - Ontwikkelen van Billing Systemen.
- Ontwikkelen van CRM pakket.
- Automatische Incasso software (CLIEOP) ontwikkelen (o.a. American Express).
- Aansturen van mede programmeurs.
- Bouwen en Onderhouden van diversen websites.
- Optimaliseren / opzetten van Databases (MS SQL-server)


Project: CRM (duur 1 mnd)

Opdrachtgever:
Vocalis Telecom Diensten
- Het ontwikkelen van een CRM pakket voor de interne helpdesk in Delphi 7 + SQL-Server.
- Aan de hand van de inlog van de gebruiker wordt de Grafische User Interface opgebouwd met eventueel invoer controles en invoer maskers.


Project: Rating Engine (duur 3 mnd)

Opdrachtgever:
Vocalis Telecom Diensten
- Het ontwikkelen van een Rating Engine die op een single CPU (XEON 800 Mhz) server minimaal 10.000 CDR regels per seconden kan verwerken met max. 0.3% error margin in Delphi 7 + Sql-Server 2000
- Filtering / PreAcquisition / Guiding / Rating / Error reporting.
- Interne datamodelen ontwikkeld met zeer snelle eigen search methods (Index Hashing gecombineerd met Bayer Moore Binairy search algoritme) hiermee simuleer ik een database in het interne geheugen.
- Refresh Mechanisme ontwikkeld voor up-to-date data.
- Eigen tokenizer gebouwd (sneller dan de standaard Delphi 7 tokenizer)
- Nieuw dynamisch rateplan model ontwikkeld waarbij 1 op1 ,30-6 en alle andere denkbare rating methodes in passen inclusief discounts in alle vormen.
- De Rating Engine Multi application geschikt gemaakt zodat er bij performance problemen meerdere Rating Engine’s Simultaan gestart kunnen worden die elk 1 of meer switches voor hun rekening nemen.
- E-mail reporting bij het overschrijden van de failed margin.
- Een vrij in te stellen E-mail reporting getriggerd door fout codes naar verschillende verantwoordelijke ontvangers.


Project: Robo Insert (duur 1 mnd)

Opdrachtgever:
Vocalis Telecom Diensten
- Het ontwikkelen van een stand-alone applicatie die de ge-rate CDR’s verwerkt en middels bulk-insert in SQL-Server database insert.
- Het uitfilteren van de Failed CDR’s en deze klaar zetten voor debuggen waarna ze weer terug in de actieve CDR-pool worden gezet om ge-rerate te worden door de rating engine.
- Verificatie van de CDR files om dubbele inserts te voorkomen.
- Verificatie van de ge-inserte records ten opzichte van de CDR-file extra controle tegen dataloss.
- Reporting via e-mail als de failed margin wordt overschreden.
- Progress interface gemaakt + records per seconds tijdsmetingen.


Project: CDR Debugging (duur 2 mnd)

Opdrachtgever:
Vocalis Telecom Diensten
- Het ontwikkelen van een CDR debug tool waarbij op basis van fout codes CDR records getest / bekeken / gemodificeerd kunnen worden door de gebruiker, om daarna alsnog ge-rerate te kunnen worden.
- Voorbeeld Filtering / Acquisition / Guiding / Rating stap voor stap bekeken kunnen worden.
- Export functie om geselecteerde waardes van records naar Excel of klembord ( Query Analyser) te exporteren.
- Join functie om alle failed CDR files te bundelen.
- Rerate functie om de gedebugte CDR files direct aan de Rating Engine aan te bieden voor verwerking.
- Enhanced String grid gemaakt voor het op meerde kolommen te kunnen sorteren van de CDR records.


Project: Multi FTP

Opdrachtgever:
Vocalis Telecom Diensten
- Multi Threaded FTP applicatie om simultaan CDR files van meerdere switches tegelijk te kunnen downloaden.
- Dynamisch uitbreidbaar per switch een interface met Threadsave triggered FTP sessie.
- 3 maal retry per connectie bij connection loss.
- E-mail reporting bij connection loss en andere storingen.


Project: Whitelist

Opdrachtgever:
Vocalis Telecom Diensten
- Stand-alone applicatie met trigger om whitelist te generen en te uploaden per switch.
- N-lines functie voor nummer blokken.
- Verificatie van de whitelist file ten opzichte van de database gegevens.
- Automatisch Compressie (zippen) van het whitelist bestand om upload tijd te verkorten.
- E-mail reporting bij upload / connection errors.


Project: CRM

Opdrachtgever:
Vocalis Telecom Diensten
- Ontwikkelen van de statistics / usage pagina’s (grafieken) in PHP.
- Het uitbreiden van het CRM voor Voice over IP toepassingen (nummer pools IP-telefoon registratie)
- Online factuur opvragen voor klanten en helpdesk medewerkers.
- Diverse reporting pagina’s gebouwd voor management en omzet analyses.


Project: Pre acquisition

Opdrachtgever:
Vocalis Telecom Diensten
- Client / Server based applicatie voor het standaardiseren van CDR files van verschillende Switch Types ontwikkeld in Delphi 7.
- Datamodel ontworpen waarbij elk type switch CDR formaat verwerkt kan worden naar een standaard CDR formaat.
- Snelle tokeniser ontwikkeld in C++ (300 % sneller dan Delphi)
- Zomer wintertijd correctie + ALEG / BLEG correctie gebouwd.
- Rechtstreeks in winsock32 client server communicatie protocol ontwikkeld die variabel lengte datapackages aan kan.
- Bij het connecten van een client stuurt de server een reeks commando’s naar de client waar de gebruiker rechten toe heeft en activeert hij de heartbeat tussen client en server.
- Vanaf de client kan de server worden aangestuurd en de server stuurt elke seconde progress data naar de client die in de client interface getoond wordt (progress-bars + Failed / filtered / succesful count + verwerking snelheid in records / seconde).
- Gehele applicatie naar JAVA ge-port om client / server communicatie via RMI te laten verlopen, dit werkt over tcp/ip maar ook over http (webbased) protocol.
- Tokeniser ook naar Java ge-port (25% sneller dan de C++ variant).
- Project is nog niet voltooid.


Project: AMEX

Opdrachtgever:
Vocalis Telecom Diensten
- Applicatie om per billing een automatische incasso bestand (EDI bericht) te kunnen genereren voor American Express, voor alle klanten die via hun Creditcard ge-billed willen worden.
- Zoekt alle klanten van de geselecteerde billing bij elkaar en filtert alle niet creditcard klanten er uit.
- Genereert Header, footer en Detail records in ASCII formaat met lengte correctie per veld.
- Update AMEX counter parameters in de database.
- Genereert SIFT bestand voor AMEX incasso software.


Project: Drost verf
2 maanden (avond uren)

Opdrachtgever:
Drost coatings - Het bouwen van de website http://www.drostcoatings.nl

- Het ontwikkelen van een Dynamisch Content Management module (PHP4, MySql) waar de gebruiker zelf zijn documenten kan uploaden / aanmelden en de gebruiker zelf een database driven dynamisch menu kan onderhouden / uitbreiden.

Periode: 2002 Aug – 2002 Sep.

Bedrijf: NUON Amsterdam (Freelance via MBA)

Functie(s): Senior Delphi Programmeur, (NUON)

Operating systems: Windows 2000

Software: Delphi, Oracle, Toad, VSS

Werkzaamheden: Voltooien van een bestaand project nl.:

Vanuit een offerte aanvraag formulier op internet moet er een daadwerkelijke offerte in MS-Word worden aangemaakt en uitgedraaid of omgezet worden naar een PDF bestand en vervolgens door gemaild worden.

Werkzaamheden :
- Het schrijven / modificeren van een Delphi Applicatie die als NT-Service op een netwerkserver draait.
- Data ophalen uit een Oracle database om adres en offerte gegevens te verkrijgen.
- Met Delphi 6 d.m.v. een COM koppeling MS-Word aansturen om een offerte te genereren waarin alle verkregen gegevens in verwerkt zijn
- Vervolgens deze gegenereerde offerte uitprinten of emaillen.
- De verwerkte offertes in Oracle afmelden.
- Versie beheer toepassen op de bestaande MS-Word templates
- Een versie beheer tool ontwikkelt in VBA voor toekomstig versie beheer + een versie beheer instructie geschreven.Periode: 2002 Mei – 2002 Jul.

Bedrijf: ITurnITy (Hoorn)

Functie(s): Ontwikkelaar/Programmeur,

Operating systems: Windows 2000

Software: SQL-server, MS visual Interdev (ASP), JavaScript

Werkzaamheden: Mee ontwikkelen van een CRM/ERP (E-visie) pakket in ASP en SQL-Server.
Dit pakket is te benaderen via de browser van de Client, en wordt ge-host op een interne webserver (IIS).
Werkzaamheden :
- Het schrijven van functies in ASP (zoals debiteuren / crediteuren beheer, project beheer / uren verantwoordingsmodule.
- Het schrijven van stored-procedures in SQL-Server
- Aanmaken van sql-views en sql-scripts,
- Invoer controles maken middels Javascript.Periode:
2001 Mei – 2002 Mei

Bedrijf: DeerIT (Heiloo)

Functie(s): Ondernemer, Ontwikkelaar/Programmeur, Webdeveloper, Technisch Directeur DeerIT

Operating systems: Windows 98/2000

Software: Delphi, VBA, PHP4, en eigen ontwikkeld Content Management Systeem (HomePageKeeper)

Werkzaamheden: - Ontwikkelen van maatwerksoftware.
- Systeembeheer en Applicatie beheer.


Project: Pensioen Planner (duur 7 mnd)

Opdrachtgever:
VH International ( in opdracht van Interpolis)
- Het ontwikkelen van een pensioen planner met Active X forms in Delphi 6
- Generieke procedures schrijven voor een optimaal uitbreidbare applicatie.
- Intern datamodel ontwikkelt waarin alle gebruikers invoer en reken variabelen worden opgeslagen en evt. gemodificeerd.
- Lees / schrijf routines ontwikkeld om de inhoud van de data modellen te kunnen lezen en schrijven (met encryptie)
- Interface ontwerp (dynamisch)
- Aan de hand van de ingelezen data wordt de interface gevormd.
- De pensioen gegevens worden grafisch weergegeven.
- De gebruiker kan parameters wijzigen totdat een optimaal pensioen is gevormd die als offerte kan worden uitgeprint.


Project: HomePageKeeper
(duur 5 mnd)

Opdrachtgever:
DeerIT intern project - Het ontwikkelen van een Content Management Systeem dat vanuit de Client word gehost in Delphi 5.
- Het ontwikkelen van een Live Demo voor op internet (www.deerit.com)
- Met behulp van het MS-HTML object (frontpage / internet explorer) een HTML editor geschreven die alle HTML opmaak codes garandeert.
- Een FTP module ontwikkeld waarmee het pakket automatisch gewijzigde pagina’s en plaatjes publiceert op de Client of op de webserver.
- Internet viewer gebouwd waarmee de modificaties van de webpagina's doorgenomen kunnen worden alvorens het op de webserver te publiceren.
- Navigatie scherm ontwikkelt waarmee de gebruiker eenvoudig door alle webpagina's kan bladeren en een duidelijke structuur kan aangeven.

Project: Dyn. Query -builder
(duur 1 maand)

Opdrachtgever:
Boot & Gooverde

- Applicatie ontwikkelen als uitbreiding op een bestaande applicatie (Assis ASN) in Delphi 6.
- Uit een export bestand van het Assis pakket dynamisch informatie kunnen selecteren
- Het export bestand eerst naar een Acces database converteren waarin al een selectie is gemaakt van alleen de management gegevens.
- Een gebruikers vriendelijke dynamische Query builder interface gemaakt.
- D.m.v. veld selecties en pulldown boxen wordt dynamisch de query’s gebouwd en uitgevoerd totdat alleen de gewenste informatie overblijft.


Project: Huisstijl appl.
(duur 1 maand)

Opdrachtgever:
DeerIT intern - Het ontwikkelen van een huisstijl applicatie waarmee eenvoudig Brieven, faxen, e-mail’s, facturen kunnen worden gegenereerd.
- Met Delphi 5 een universele Huisstijl generator geschreven die alle Word versies ondersteund.(COM koppeling)
- Connectie met MS-Outlook ontwikkelt waarmee contact personen geselecteerd kunnen worden als geadresseerde.
- Mutatie mogelijk heden ontwikkelt (gegenereerde documenten weer uitlezen in de interface)


Project: Holland ICT groep
(6 weken)

Opdrachtgevers:
ITurnITy
R.I.S.
DeerIT
- Het ontwikkelen van 3 websites van de opdrachtgevers
- Het ontwikkelen van een algemene website HIG
- Grafisch ontwerp maken van alle websites
- E-mail form response formulieren ontwikkelen(in PHP 4).
- Publiceren van de websites
- Onderhoud en content vulling verzorgen

-
Project: AtlantisLive
(4 weken)

Opdrachtgever:
Atlantis poppodium - Het bouwen van de website www.Atlantislive.nl
- Het ontwikkelen van een Dynamisch Forum (PHP4, MySql)
- Het ontwikkelen van een Dynamisch Fotoboek waar de Fotograaf zelf zijn foto’s kan uploaden / aanmelden en de tekstschrijver de foto’s van commentaar teksten kan voorzien (PHP4, MySql)
- Het digitaal opnemen en afmixen van de optreden de bands t.b.v. demo’s op internet en voor de jaarlijkse verzamel cd.


Periode: 2000 Feb – 2001 Mei.

Bedrijf: Financieel Compleet Aegon (Heerhugowaard)

Functie(s): IT Manager / Programmeur

Operating systems: Windows 95, 98, 2000

Software: Delphi 5
MS word
MS VISIO
VBA
ASP
MS ACCES
PARADOX
SQL

Werkzaamheden: - Het ontwikkelen van huisstijlapplicaties in Delphi, Visual Basic en Macro’s.
- Crediteuren Beheer Applicatie ontwikkeld in Delphi en Paradox.
- Digitale inschrijf en mutatieformulieren ontwikkeld in Delphi.
- Het in kaart brengen en optimaliseren van de binnendienst processen.
- Ontwikkelen van controleapplicaties voor de binnendienst processen.Periode:
1998 – 2000 Feb.

Bedrijf: Infostijl B.V. (Naarden)

Functie(s): Programmeur / Teamleider

Operating systems: Windows 95, 98

Software: Delphi 3, 4, 5
Visual Basic
Word Basic
VBA
Oracle

Werkzaamheden: - Ondersteunen en trainen van junior programmeurs.
- Het maken van MS Word sjablonen.
- Het ontwikkelen van huisstijlapplicaties in Delphi, Visual Basic en Macro’s.
- Het schrijven van gebruikershandleidingen.
- Huisstijl generator object (3 laags model) ontwikkelt in Delphi 4.
(aansturing voor verschillende MS-Word versies middels COM)
- Tekstverwerker modules ontwikkelt voor de huisstijl generator. (MS-Word versies en een WordPerfect module)
- Delphi componenten ontwikkelen ten behoeve van huisstijlapplicaties. (gebruikers interface)